ASMR masážna terapia

Inprov.sk / Novinky / ASMR masážna terapia

"Autonomous Sensory Meridian Response“ – samostatná zmyslovo-meridiánová reakcia - jav, ktorý navodzuje príjemné uvoľňujúce pocity.

Masáž všetkých zmyslov, v niektorých prípadoch ju môžete poznať pod názvom ,,cranial nerve exam". Táto masážna terapia je dôkazom, že ASMR nepôsobí len na sluch, ale na všetky zmyslové orgány.

Ľudské telo reaguje na niektoré podnety (zvuky a zrakové vnemy, dotyk rúk) mravčením a brnením na temene hlavy, hornej časti tela a pozdĺž miechy. Na základe tohoto je možné pripodobniť túto terapiu k orgazmu, pričom sa v tomto prípade hovorí o tzv. hlavovom alebo tiež mozgovom orgazme. Napriek tomu sa jedná o nesexuálny zážitok!!!

Čaká Vás možnosť ponúknuť klientovi unikátnu relaxáciu podľa vybranej témy.

Viac o kurze