Regeneračné postupy v praxi

Inprov.sk / Novinky / Regeneračné postupy v praxi

Rehabilitačné techniky sú odborom vo fyzioterapii s úzkym prepojením na rad ďalších odborností. Podľa štatistík má 95 percent ľudí problémy, ktoré možno liečiť regeneračnými postupmi. Ich neliečenie mnohokrát vedie k závažným trvalým zdravotným komplikáciám.

Regeneračné postupy sú obdobne ako rehabilitačné techniky - komplex medicínskych preventívnych, diagnostických a terapeutických opatrení smerujúcich k obnoveniu maximálnej funkčnej zdatnosti jedinca postihnutého na zdraví cestou odstránenia alebo substitúcie, prípadne znížením alebo spomalením progresie.

Využitie regeneračných postupov skvalitní pohybový aparát, ovplyvní bolesť, zníži svalovú únavnosť a zlepší aj pamäťové schopnosti.

Viac o kurze