Terapeutická masáž vzácnymi kameňmi

Inprov.sk / Novinky / Terapeutická masáž vzácnymi kameňmi

Terapeutická masáž, môže byť vnímaná ako doplnková podporná starostlivosť, kde dotyk maséra v sebe nesie ozdravujúci zámer. Má určitý dosah na obnovu ako fyzických, tak aj psychických síl. Preniká do jemnejších štruktúr a harmonizuje ich. Zároveň blahodarne pôsobí na pohybový aparát, nervový systém, zlepšuje krvný a lymfatický obeh.

Našou prioritou je navodenie celkového pokoja. Po celú dobu terapie je venovaná totožná pozornosť fyzickej schránke ako aj energetickému obalu, dráham a centrách masírovaného. Žiadne oslabenie zdravia nie je izolovanou poruchou. Zameriame sa na rozvinutie vlastnej senzibility. Vysvetlíme si ako viesť k väčšej vnímavosti aj svojich klientov. Dopodrobna si priblížime kombinované dotykové techniky.

Vstúpime do “priestoru“, kde vzácne kamene majú dôležitý význam. Ukážeme si ako s nimi nadviazať efektívne spojenie a dopriať  im rovnako potrebnú starostlivosť. Rozpoznávať ich prínos v terapeutickej praxi. „To, čo nemá ukotvenie, môže chaoticky ulietavať. To, čo nevystúpa k rytmu srdca, môže stuhnúť v hrubosti. To, čo je nevidené múdrosťou tretieho oka, môže v zaslepenosti puknúť, či  vyhorieť.“

Viac o kurze